Maske ve çevirici bağlantısı, proje ödülü hizmetleri.